Đăng vào Aug 06, 2021

Tỷ lệ Rủi ro/Lợi nhuận cho bạn biết điều gì?

Tỷ lệ Rủi ro/Lợi nhuận (Risk/Reward ratio) là một công cụ quản trị rủi ro cho biết tương quan khả năng thua lỗ so với mức lợi nhuận tiềm năng của một giao dịch.

Các nhà đầu tư sử dụng thước đo này để so sánh lợi nhuận kỳ vọng và mức độ rủi ro họ phải chấp nhận để kiếm được khoản lợi nhuận này, từ đó đưa ra quyết định giao dịch. Đối với nhiều nhà đầu tư, tỷ lệ Rủi ro/Lợi nhuận lý tưởng ít nhất là 1:3.

Các xác định tỷ lệ Rủi ro/Lợi nhuận

Để tính toán tỷ lệ Rủi ro/Lợi nhuận cho một khoản đầu tư, bạn cần xác định điểm vào lệnh (entry point), mục tiêu lợi nhuận (profit target)điểm dừng lỗ (stop-loss point). Rủi ro là phần chênh lệch giữa điểm vào lệnh và lệnh dừng lỗ. Lợi nhuận là phần chênh lệch giữa điểm vào lệnh và mục tiêu lợi nhuận. Công thức tính sẽ là:

Tỷ lệ Rủi ro/Lợi nhuận = (Điểm vào lệnh – điểm dừng lỗ) / (Mục tiêu lợi nhuận – điểm vào lệnh)

Chẳng hạn bạn đầu tư vào Bitcoin với điểm vào lệnh là 40.000 USD với mục tiêu lợi nhuận là 58.000 USD và điểm dừng lỗ là 34.000 USD.

Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận = (40.000 – 34.000) / (58.000 – 40.000) = 6.000 / 18.000 = 1:3.

Điều này có nghĩa bạn đang chấp nhận rủi ro mất 1 USD để có thể đổi lấy 3 USD lợi nhuận.

Bạn hoàn toàn có thể hạ mức rủi ro bằng cách chọn điểm dừng lỗ gần với điểm vào lệnh hơn nếu chưa thấy phù hợp. Bạn có thể chọn điểm dừng lỗ là 37.000 USD, khi đó tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận sẽ là 1:6.

Cần lưu ý rằng việc chọn một mức giá dừng lỗ quá gần với giá vào lệnh cũng sẽ ảnh hưởng đến khả năng thành công của giao dịch. Bạn nên kết hợp sử dụng phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản để xác định được một tỷ lệ Rủi ro/Lợi nhuận phù hợp.

Tỷ lệ Rủi ro/Lợi nhuận càng nhỏ càng tốt?

Tỷ lệ Rủi ro/Lợi nhuận đóng vai trò quan trọng trong mỗi khoản đầu tư, đặc biệt đối với những nhà giao dịch trong ngày, xoay vòng hoặc lướt sóng với tần suất giao dịch cao và thường xuyên. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần kết hợp sử dụng thêm tỷ lệ giao dịch thành công (win rate) để xác định tiềm năng và rủi ro của một giao dịch.

Giả sử bạn giao dịch với tỷ lệ Rủi ro/Lợi nhuận là 1:1 (số lợi nhuận và tổn thất trung bình cho mỗi giao dịch của bạn là ngang nhau), bạn cần phải có win rate ít nhất trên 50% để có thể có lời.

Nhưng nếu bạn lựa chọn tỷ lệ Rủi ro/Lợi nhuận 1:2, lợi nhuận trung bình sẽ gấp đôi mức thua lỗ trung bình. Và nếu bạn có win rate 50%, bạn sẽ có một mức lợi nhuận đáng kể.

Vì vậy, nếu bạn ước tính được win rate của bản thân, bạn hoàn toàn có thể chọn tỷ lệ Rủi ro/Lợi nhuận phù hợp để có lợi nhuận, chứ không nhất thiết phải chọn mức lý tưởng của các nhà đầu tư khác là 1:3.

Mối liên hệ này cũng chỉ ra rằng bạn không cần phải có win rate rất cao cũng như tỷ lệ Rủi ro/Lợi nhuận lớn để có nhiều lợi nhuận. Miễn là bạn kết hợp tỷ lệ lợi nhuận rủi ro và winrate hợp lý, kết quả giao dịch của bạn sẽ được cải thiện.

Lời kết

Tuy là một yếu tố quan trọng để đánh giá lợi nhuận kỳ vọng và mức độ rủi ro nhưng tỷ lệ Rủi ro/Lợi nhuận không thể giúp bạn đánh giá một cách đầy đủ về tiềm năng của một khoản đầu tư. Để có thể phát huy tối đa hiệu quả, tỷ lệ Rủi ro/Lợi nhuận cần được kết hợp với tỷ lệ giao dịch thành công, kèm theo các phân tích về điều kiện thị trường và một chiến lược giao dịch cụ thể.

Attlas Exchange cung cấp tới bạn đầy đủ công cụ để xác định tỷ lệ Rủi ro/Lợi nhuận phù hợp. Bắt đầu áp dụng tỷ lệ Rủi ro/Lợi nhuận vào giao dịch ngay tại đây.

Chia sẻ
Những bài viết liên quan
Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...