Đăng vào Jul 02, 2024

Vinh danh đối tác cá nhân có khối lượng giao dịch vượt trội tháng 6

Chính sách thưởng cá nhân theo từng mốc khối lượng giao dịch người dùng cụ thể dành cho đối tác diễn ra từ 01/06/2024 – 30/06/2024 đã chính thức kết thúc, với kết quả ghi nhận như sau:

Đối tác trước 2024

  • Chúc mừng đối tác Trần Thị Thúy Năm đạt khối lượng trên 400 tỷ, nhận thưởng 20 triệu VNDC
  • Chúc mừng 3 đối tác Nguyễn Như Thiết, Nguyễn Trường An, Nguyễn Khắc Tú có khối lượng trên 200 tỷ, nhận thưởng 10 triệu VNDC.

  • Chúc mừng 9 đối tác có khối lượng giao dịch trên 100 tỷ, nhận thưởng 5 triệu VNDC.

Đối tác sau 2024

  • Chúc mừng đối tác Nguyễn Thị Hà, Lê Văn Thành và Bùi Ngân Hằng đạt khối lượng trên 200 tỷ, nhận thưởng 15 triệu VNDC
  • Chúc mừng đối tác Nguyễn Trường An và Nguyễn Tiến Thành có khối lượng trên 100 tỷ, nhận thưởng 7 triệu VNDC.

  • Bên cạnh đó, Attlas xin chúc mừng 7 đối tác có khối lượng giao dịch trên 50 tỷ, nhận thưởng 5 triệu VNDC.

HÌNH THỨC NHẬN THƯỞNG

  • Giải thưởng VNDC: Được chuyển thẳng vào ví Đối tác trên ứng dụng Attlas của đối tác dành giải.
  • Thời gian nhận thưởng: Trong vòng 48h kể từ khi công bố kết quả.
  • Xin cảm ơn các đối tác đã luôn ủng hộ chương trình, mong rằng các đối tác sẽ đạt được những mốc thưởng lớn hơn nữa trong những tháng tiếp theo!
Chia sẻ
Những bài viết liên quan
Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...