Đăng vào Jul 03, 2024

Vinh danh đối tác tập sự có khối lượng giao dịch vượt trội tháng 6

Chính sách thưởng đối tác tập sự theo từng mốc khối lượng giao dịch người dùng cụ thể dành cho đối tác diễn ra từ 01/06/2024 – 30/06/2024 đã chính thức kết thúc, với kết quả ghi nhận như sau:

Attlas xin chúc mừng và vinh danh 11 đối tác tập sự có khối lượng giao dịch vượt trội tháng 6

 • Chúc mừng đối tác tập sự Hồ Thị Thu Trang đã đạt khối lượng 41,5 tỷ, nhận thưởng 2 triệu VNDC.

 • Chúc mừng đối tác tập sự Nguyễn Văn Phong đã đạt khối lượng 41,4 tỷ, nhận thưởng 2 triệu VNDC.

 • Chúc mừng đối tác tập sự Trần Đức Vinh đã đạt khối lượng 30,3 tỷ, nhận thưởng 2 triệu VNDC.

 • Chúc mừng đối tác tập sự Võ Ngọc Thắng đã đạt khối lượng 27,44 tỷ, nhận thưởng 2 triệu VNDC.

 • Chúc mừng đối tác tập sự Nguyễn Ngọc Tuấn đã đạt khối lượng 26,1 tỷ, nhận thưởng 2 triệu VNDC.

 • Chúc mừng đối tác tập sự Đặng Văn Vinh đã đạt khối lượng 25,8 tỷ, nhận thưởng 2 triệu VNDC.

 • Chúc mừng đối tác tập sự Hoàng Nghĩa Thắng đã đạt khối lượng 25,5 tỷ, nhận thưởng 2 triệu VNDC.

 • Chúc mừng đối tác tập sự Dương Thị Thanh Phương đã đạt khối lượng 20,2 tỷ, nhận thưởng 2 triệu VNDC.
 • Ngoài ra, chúc mừng các đối tác tập sự Đoàn Thành Trung đạt khối lượng giao dịch 39,3 tỷ, nhận thưởng 2 triệu VNDC.
 • Chúc mừng đối tác tập sự Lê Thị Chung đạt khối lượng 21,8 tỷ, nhận thưởng 2 triệu VNDC.
 • Bên cạnh đó, chúc mừng đối tác tập sự Nguyễn Thanh Khang đạt khối lượng giao dịch 20,2 tỷ, nhận thưởng 2 triệu VNDC.

HÌNH THỨC NHẬN THƯỞNG

 • Giải thưởng VNDC: Được chuyển thẳng vào ví Đối tác trên ứng dụng Attlas của đối tác dành giải.
 • Thời gian nhận thưởng: Trong vòng 48h kể từ khi công bố kết quả (Đối với các đối tác chưa được trả thưởng)
 • Xin cảm ơn các đối tác đã luôn ủng hộ chương trình, mong rằng các đối tác sẽ đạt được những mốc thưởng lớn hơn nữa trong những tháng tiếp theo!
Chia sẻ
Những bài viết liên quan
Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...