Chính sách đối tác kinh doanh

Điều kiện trở thành Đối tác kinh doanh

Cơ cấu đội ngũ Đối tác kinh doanh của Attlas gồm 03 chức danh: Broker, Partner, Master

Nâng hạng BrokerNâng hạng Partner
(do Master đề cử)
Nâng hạng Master
(xét duyệt riêng)
Số lượng Partner dưới cấp----10
Số lượng Broker dưới cấp--0550
Số lượng User dưới cấp201001000

Lưu ý: Mỗi lượt giới thiệu được tính thành công sau khi người dùng đã hoàn thành xác minh tài khoản (KYC).

Chính sách hoa hồng

Với mỗi giao dịch Giao ngay (Spot) phát sinh từ người dùng do Đối tác kinh doanh giới thiệu, Đối tác kinh doanh sẽ nhận được mức hoa hồng tương ứng với chức danh như sau:

Chức danhHoa hồng trên phí giao dịch
Master5%
Partner15%
Broker30%

Ước tính Hoa hồng nhận được

Số lượng Partner

Số lượng Broker

Tổng số lượng User

Chức danh

Khối lượng giao dịch/tháng của mỗi tài khoản dưới cấp
(ước tính)

Nhận chính sách chi tiết

Vui lòng để lại e-mail để nhận chính sách chi tiết