Tham gia với chúng tôi để thực hiện sứ mệnh của Attlas

Sứ mệnh của Attlas là đem đến một nền tảng đầu tư an toàn, dễ dàng và tiện lợi để nhà đầu tư có thể nắm bắt cơ hội với cryptocurrency, gọi chung là tài sản số.

Attlas

Vị trí đang tuyển dụng

Marketing

Fulltimes

Senior Content Marketing

Customer Success

Fulltimes

Customer Success Agent

Marketing

Fulltimes

Digital Marketing Manager

Head Of Broker

Fulltimes

Head Of Broker Development

Growth

Fulltimes

Head Of Growth & Digital Marketing

Product Manager

Fulltimes

Junior Product Manager

Sale

Fulltimes

Sales Executive

Marketing

Fulltimes

Community Builder

Development

Fulltimes

Senior BE Engineer (Nodejs)