Vô hiệu hoá tài khoản

Oct 14, 2022

 

Vô hiệu hoá tài khoản là tính năng giúp bạn chủ động dừng mọi hoạt động của mình với ứng dụng Attlas. Xin lưu ý khi lựa chọn tính năng này:

 

  • Bạn không thể tự kích hoạt lại tài khoản của mình.
  • Tất cả những lệnh, vị thế đang mở sẽ không tự động đóng.
  • Tài khoản sẽ tự động đăng xuất khỏi các thiết bị đã đăng nhật
  • Thông tin xác minh danh tính của bạn sẽ không bị xoá.

 

Bước 1: Từ màn hình chính, bấm vào Hình đại diện và chọn Cài đặt

 

Bước 2: Tại Menu Cài đặt, chọn Vô hiệu hoá tài khoản

 

Bước 3: Đọc kỹ lại và xác nhận đủ những lưu ý khi lựa chọn vô hiệu hoá tài khoản và nhấn “Vô hiệu hoá tài khoản”.


Bước 4: Xác nhận “Vô hiệu hoá” một lần nữa - Hoàn thành

 

Attlas_H__ng_d_n_V__hi_u_h_a_t_i_kho_n-01.jpgChia sẻ

Không thể tìm thấy câu trả lời?

Truy cập fanpage Attlas và liên hệ với chúng tôi. Các chuyên viên của chúng tôi luôn sẵn lòng trợ giúp bạn.