Hướng dẫn nâng cấp và hạ cấp đối tác trên Attlas

Jun 02, 2023

Attlas_Hướng

 

1. Hướng dẫn cách nâng cấp đối tác trên Attlas

 • Bước 1: Tại màn hình chính, chọn biểu tượng Đối tác
 • Bước 2: Chọn "Staking", sau đó nhấn "Nâng cấp đối tác"
 • Bước 3: Stake tối thiểu 10.000 ATS rồi chọn "Nâng cấp đối tác"
 • Bước 4: Nhấn "Gửi yêu cầu" để xác nhận

 

2. Hướng dẫn hạ cấp xuống Đối tác thường

 • Bước 1: Tại màn hình chính, chọn biểu tượng Đối tác
 • Bước 2: Chọn "Staking", sau đó nhấn "Hạ cấp xuống đối tác"
 • Bước 3: Chọn "Hạ cấp xuống đối tác" để gửi yêu cầu
 • Bước 4: Nhấn "Gửi yêu cầu" để xác nhận và chờ duyệt

Attlas_Hướng

 

3. Hướng dẫn hạ cấp từ Đối tác xuống CTV

 • Bước 1: Tại màn hình chính, chọn biểu tượng Đối tác
 • Bước 2: Chọn "Staking"
 • Bước 3: Chọn "Hạ cấp xuống CTV" để gửi yêu cầu
 • Bước 4: Sau khi gửi yêu cầu, màn hình sẽ thông báo Hạ cấp thành công

Attlas_Hướng

 

4. Hướng dẫn mua ATS Token

 • Bước 1: Tại màn hình chính chọn "Giao dịch quy đổi"
 • Bước 2: Điền Quy đổi từ VNDC đến ATS
 • Bước 3: Nhập số ATS cần mua, sau đó nhấp vào nút "Quy đổi"

Chia sẻ

Không thể tìm thấy câu trả lời?

Truy cập fanpage Attlas và liên hệ với chúng tôi. Các chuyên viên của chúng tôi luôn sẵn lòng trợ giúp bạn.