Các loại lệnh trong giao dịch Spot (Giao ngay)

Apr 03, 2023

 

Lệnh Thị trường (Market): Là lệnh được khớp ngay theo giá thị trường. Người dùng chỉ cần nhập số lượng đồng tiền muốn mua/bán. Khi dùng lệnh Thị trường, lệnh được khớp nhanh chóng, tuy nhiên dễ xảy ra trượt giá, dẫn đến không khớp được giá mong muốn.

 

Lệnh Giới hạn (Limit): Là lệnh mà khách tự đặt được giá muốn mua/bán theo ý thích. Sau khi đặt xong thì sẽ được đẩy lên sổ lệnh, khi nào bên đối diện có giá tương ứng sẽ được khớp. Người dùng cần nhập số lượng coin và giá muốn mua/bán. Lệnh này đảm bảo khớp đúng giá 100%, không bị trượt giá. Khi dùng lệnh Giới hạn, lệnh được với giá mong muốn, tránh bị trượt giá. Tuy nhiên bạn phải chờ để lệnh được khớp. Hầu như lệnh này được sử dụng khi bạn muốn chốt lợi nhuận (bán token với giá mong muốn).

 

Lệnh Dừng thị trường (Stop-market): Thường được sử dụng khi người dùng muốn cắt lỗ. Nếu bạn có token mua vào với giá A, sau đó thấy thị trường có xu hướng đi xuống, bạn muốn cắt lỗ để giảm thiệt hại khi giá token về A - x. Khi đó  bạn có thể đặt lệnh Stop-market, đặt giá bán là A - x. Khi thị trường về đến giá A - x, hệ thống sẽ kích hoạt một lệnh bán thị trường như cơ chế của lệnh Thị trường (khớp với giá mua tốt nhất trên thị trường thời điểm đó).

 

  • Ví dụ: Bạn có BTC mua vào ở giá 500 triệu VNDC, thấy rằng thị trường có xu hướng xuống và muốn cắt lỗ, bạn đặt lệnh Stop-market với giá bán là 450 triệu VNDC. Khi giá BTC chạm mức 450 triệu VNDC, lệnh bán ở mức 448 triệu VNDC của bạn được kích hoạt. 

 

Lệnh Dừng giới hạn (Stop-limit): Thường được sử dụng khi người dùng muốn cắt lỗ. Nếu bạn có token mua vào với giá A, sau đó thấy thị trường có xu hướng đi xuống, bạn muốn cắt lỗ để giảm thiệt hại khi giá token về A - x. Khi đó bạn có thể đặt lệnh Stop-limit với giá Stop là A - x và giá Giới hạn (Limit) là A - y. Chỉ trong trường hợp thị trường về giá A - x, lệnh bán giá A - y của bạn mới được đẩy lên sổ lệnh chờ khớp như cơ chế của lệnh Giới hạn. So với Lệnh Dừng thị trường, lệnh Dừng giới hạn giúp bạn khớp được giá bán mong muốn.

 

  • Ví dụ: Bạn có BTC mua vào ở giá 500 triệu VNDC, thấy rằng thị trường có xu hướng xuống và muốn cắt lỗ, bạn đặt lệnh Stop-limit với giá Stop là 450 triệu VNDC, giá Giới hạn là 430 triệu VNDC. Khi giá BTC chạm mức 450 triệu VNDC, lệnh bán ở mức 430 triệu VNDC của bạn được kích hoạt và đẩy lên sổ lệnh chờ khớp.
Chia sẻ

Không thể tìm thấy câu trả lời?

Truy cập fanpage Attlas và liên hệ với chúng tôi. Các chuyên viên của chúng tôi luôn sẵn lòng trợ giúp bạn.