Hướng dẫn thay đổi người giới thiệu

May 23, 2023

Để người dùng có thể nhận được sự hỗ trợ tốt nhất, Attlas xin thông báo về việc mở tính năng thay đổi người giới thiệu. Áp dụng cho khách hàng có người giới thiệu không phải Đối tác/Đối tác Cấp cao của Attlas.

 

Hướng dẫn thay đổi người giới thiệu tại Attlas:

Bước 1: Tại trang chủ home, chọn vào biểu tượng Avatar tròn góc trái trên màn hình

Bước 2: Chọn người giới thiệu

Bước 3: Chọn thay đổi người giới thiệu

Bước 4: Nhập ID hoặc liên kết của người giới thiệu mới

Bước 5: Chọn “Lưu” để hoàn thành

 

Attlas_H__ng_d_n_c_ch_thay___i_ng__i_gi_i_thi_u-02.jpg

Lưu ý:

  1. Đối với người giới thiệu là Cộng tác viên: Sau khi gắn người giới thiệu mới, người dùng có thể thay đổi người giới thiệu sau 14 ngày.
  2. Đối với người giới thiệu là Đối tác kinh doanh: Người dùng vui lòng trao đổi với đối tác để nhận được sự đồng ý thay đổi người giới thiệu.
Chia sẻ

Không thể tìm thấy câu trả lời?

Truy cập fanpage Attlas và liên hệ với chúng tôi. Các chuyên viên của chúng tôi luôn sẵn lòng trợ giúp bạn.