Một lệnh giao dịch nhưng bị trừ nhiều lần phí

Feb 17, 2023

 

Trường hợp bạn khớp một lệnh giao dịch nhưng lại bị trừ phí giao dịch nhiều lần là do lệnh giao dịch của bạn quá lớn. Khi lệnh giao dịch quá lớn, thị trường không có lệnh Mua/Bán với khối lượng tương ứng thì lệnh của bạn sẽ được khớp với nhiều lệnh nhỏ. Mỗi lần khớp lệnh nhỏ sẽ bị trừ một lần phí giao dịch. Tuy nhiên tổng số phí giao dịch nhỏ vẫn bằng phí bị trừ khi khớp một lệnh lớn.Chia sẻ

Không thể tìm thấy câu trả lời?

Truy cập fanpage Attlas và liên hệ với chúng tôi. Các chuyên viên của chúng tôi luôn sẵn lòng trợ giúp bạn.