Rút tiền off-chain

Feb 17, 2023

 

Khi muốn chuyển tài sản giữa các tài khoản Attlas với nhau, bạn có thể sử dụng tính năng Rút tiền off-chain.

 

Bước 1: Trên màn hình chính của ứng dụng Attlas, chọn "Tài sản" 

 

Bước 2: Màn hình Tài sản (Ví) hiện ra, chọn "Rút tiền" 

 

Bước 3: Tiếp tục chọn “Rút Crypto”. Sau đó chọn đồng tiền bạn muốn rút.

 

Attlas_H__ng_d_n_R_t_ti_n_off-chain-01.jpg

 

Bước 4: Chọn “Rút Off-chain” và nhập các trường thông tin Email hoặc Số điện thoại người nhận, Số lượng muốn rút. Sau đó nhấn “Rút tiền”

 

Bước 5: Kiểm tra lại các thông tin giao dịch và nhấn “Xác nhận”

 

Bước 6: Xác minh:

  • Nếu bạn đã cài đặt tính năng Smart OTP, bạn nhập mã PIN của mình, sau đó nhấn “Xác nhận” khi màn hình hiện mã OTP
  • Nếu bạn chưa cài đặt tính năng Smart OTP, tại màn hình Xác minh, bạn nhấn vào “Gửi mã” để hệ thống tự động gửi mã xác minh gồm 6 chữ số tới số điện thoại (Bằng tin nhắn hoặc cuộc gọi) của bạn

 

Attlas_H__ng_d_n_R_t_ti_n_off-chain-02.jpg

 

Hoàn thành

Chia sẻ

Không thể tìm thấy câu trả lời?

Truy cập fanpage Attlas và liên hệ với chúng tôi. Các chuyên viên của chúng tôi luôn sẵn lòng trợ giúp bạn.