Cơ chế thanh lý lệnh trong giao dịch Futures

Jul 11, 2023

 

Các phiên bản Futures sử dụng cơ chế ký quỹ khác nhau, từ đó cơ chế thanh lý lệnh cũng có sự khác biệt.

 

Với phiên bản Futures Pro và Futures Zero, người dùng có thể chọn 1 trong 3 kiểu ký quỹ (Isolate & Isolate Flex hoặc Cross)

 

Với phiên bản Futures Swap, cơ chế mặc định là ký quỹ Cross.

 

Cơ chế thanh lý của ký quỹ Isolate sẽ tính giá thanh lý theo ký quỹ của riêng lẻ từng vị thế. Vị thế sẽ bị thanh lý khi giá tham chiếu chạm giá thanh lý của vị thế đó (tương đương khi mức ký quỹ giảm còn 10 – 15% tùy quy định với từng tài sản).

 

Cơ chế ký quỹ của FutureSwap là Cross, nghĩa là giá thanh lý sẽ được tính toán dựa trên lượng ký quỹ của toàn bộ ví Futures. Khi tài khoản có chỉ số an toàn dưới 20%, hệ thống sẽ tự động thanh lý từng phần các vị thế đang mở cho đến khi tỷ lệ an toàn cả tài khoản về tối thiểu 30%.

 

Attlas_Ra_ma__t_che____o___ky__quy__Cross_ta_i_phie_n_ba_n_futures_pro-02.png

Chia sẻ

Không thể tìm thấy câu trả lời?

Truy cập fanpage Attlas và liên hệ với chúng tôi. Các chuyên viên của chúng tôi luôn sẵn lòng trợ giúp bạn.