Phí giữ lệnh là gì?

Oct 20, 2023

 

Phí giữ lệnh là khoản phí được xác định dựa trên Funding Rate - tỷ lệ thanh toán qua lại giữa vị thế Long và vị thế Short khi giá giữa thị trường Futures và thị trường Spot có sự chênh lệch. Mục đích của Funding Rate là đảm bảo cho giá của thị trường Futures và Spot không chênh lệch quá nhiều. Khi giá ở thị trường Futures cao hơn so với giá ở thị trường Spot thì Funding Rate là số dương. Ngược lại khi giá ở thị trường Futures thấp hơn thị trường Spot thì Funding Rate là số âm.

 

 • Nếu Funding Rate dương: Nhà đầu tư đang giữ vị thế Long sẽ phải trả phí cho nhà đầu tư đang giữ vị thế Short 
 • Nếu Funding Rate âm: Nhà đầu tư đang giữ vị thế Short sẽ phải trả phí cho nhà đầu tư đang giữ vị thế Long 

 

Vì vậy, hiểu Funding Rate và nắm rõ các khung thời gian tính phí giữ lệnh là cơ hội để các nhà đầu tư có chiến lược đúng đắn khi giao dịch Futures. Trong trường hợp tốt nhất, bạn vừa có lợi nhuận từ giao dịch, vừa được hưởng thêm khoản phí giữ lệnh.

 

Cách xem Funding Rate hiện tại

 

Bước 1: Tại màn hình Futures, chọn cặp tài sản của đồng tiền bạn muốn xem Funding Rate

 

Bước 2: Bấm vào biểu tượng cạnh tổng khối lượng giao dịch trong 24h của đồng tiền đó

Attlas_Hu_o__ng_da__n_ca_ch_xem_Funding_Rate_hie__n_ta_i-01.jpg

Cách tính phí giữ lệnh khi giao dịch Futures

 

Mỗi ngày, vào khung giờ 7:00; 15:00 và 23:00, các sàn giao dịch sẽ tính phí giữ lệnh, tùy theo vị thế đang có mà bạn sẽ được quyết định nhận hay mất khoản phí này, nếu bạn đóng lệnh trước thời điểm tính phí giữ lệnh thì sẽ không mất phí (ngược lại bạn cũng sẽ không được nhận).

 

Phí giữ lệnh được tính như sau:

Trường hợp bạn là bên trả phí: Phí giữ lệnh = Funding rate * Giá trị vị thế tại thời điểm tính Funding

Trường hợp bạn là bên nhận phí: Phí giữ lệnh = Funding rate * Giá trị vị thế tại thời điểm tính Funding * Tỷ lệ chi trả

Trong đó

 • Giá trị vị thế tại thời điểm Funding: bằng số lượng hợp đồng (token) bạn được khớp * giá tham chiếu tại thời điểm funding. Lưu ý rằng giá trị vị thế sẽ tăng giảm dựa theo giá tham chiếu từng thời điểm, nên với cùng một vị thế bạn có thể bị trừ các giá trị phí khác nhau nếu giá của hợp đồng/token biến động.
 • Tỷ lệ chi trả: Được hệ thống tự động tính toán dựa trên tỷ lệ Long/Short thực tế của người dùng tại Attlas trên cặp giao dịch. Tỷ lệ này có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn 100%, nghĩa là nếu nhà đầu tư chịu rủi ro đặt lệnh ngược xu thế chung sẽ nhận được khoản funding lớn hơn bình thường.
 • Attlas sẽ duy trì tỷ lệ chi trả ở mức 100% trong đại đa số điều kiện thị trường, và chỉ áp dụng tỷ lệ chi trả khác 100% trong trường hợp cặp giao dịch có biến động bất thường hoặc tỷ lệ Long/Short trên Attlas quá chênh lệch với các sàn quốc tế.

Ví dụ:

1. Cặp BTC/VNDC đang có khối lượng Long 40 tỷ, Short 50 tỷ, Funding Rate là -2%. Bạn đang có vị thế BTC/VNDC với giá trị vị thế tại thời điểm Funding là 1 triệu VNDC.

 • Tỷ lệ chi trả: 50/40 = 125%
 • Trường hợp bạn đang mở vị thế Short: phí giữ lệnh bị trừ là 1.000.000 * 2% = 20.000 VNDC
 • Trường hợp vị thế của bạn là Long: bạn sẽ được nhận 1.000.000 * 2% * 125% = 25.000 VNDC

2. Cặp BTC/VNDC đang có khối lượng Long 50 tỷ, Short 40 tỷ, Funding Rate là -2%. Bạn đang có vị thế BTC/VNDC với giá trị vị thế tại thời điểm Funding là 1 triệu VNDC.

 • Tỷ lệ chi trả: 40/50 = 80%
 • Trường hợp bạn đang mở vị thế Short: phí giữ lệnh bị trừ là 1.000.000 * 2% = 20.000 VNDC
 • Trường hợp vị thế của bạn là Long: bạn sẽ được nhận 1.000.000 * 2% * 80% = 16.000 VNDC
Chia sẻ

Không thể tìm thấy câu trả lời?

Truy cập fanpage Attlas và liên hệ với chúng tôi. Các chuyên viên của chúng tôi luôn sẵn lòng trợ giúp bạn.