Chênh lệch giá là gì?

Nov 29, 2022

 

Khi giao dịch, bạn thường quan sát thấy giá của token trên chart (biểu đồ) khác với giá hiện tại trong vị thế đang mở; hoặc khi vào 2 vị thế long và short một token cùng thời điểm, bạn thấy giá hiện tại của token ở lệnh long và ở lệnh short khác nhau. Đó là chênh lệch giá.

 

Giá hiện tại trong vị thế đang mở khác giá trên chart

 

Giữa giá hiện tại và giá trên chart luôn có sự chênh lệch vì đây là hai giá khác nhau với mục đích sử dụng khác nhau:

 

  • Giá hiện tại là giá mua/bán tốt nhất trên thị trường tại thời điểm đó, được sử dụng để tính toán mức lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận ROE tạm tính.
  • Giá chart là giá lấy theo 5 sàn quốc tế uy tín nhất để đảm bảo tính khách quan và trung lập, loại bỏ các lệnh mua/ bán có tính đột biến và thao túng thị trường. Giá chart được sử dụng để nhà đầu tư đưa ra quyết định đầu tư và Attlas đưa ra quyết định thanh lý.

Attlas_Che_nh_le__ch_gia_-02.jpg

 

Giá hiện tại của cùng một token ở vị thế long và vị thế short khác nhau 

 

Sự chênh lệch giữa giá của cùng một token ở vị thế long và vị thế short là do luôn có chênh lệch giữa giá bán tốt nhất và giá mua tốt nhất. 

 

  • Khi bạn mở lệnh Mua lên/ Long, lệnh sẽ được khớp với giá bán tốt nhất tại thời điểm mở lệnh. 
  • Khi bạn mở lệnh Bán xuống/ Short, lệnh sẽ được khớp với giá mua tốt nhất tại thời điểm mở lệnh. 

Attlas_Che_nh_le__ch_gia_-01.jpg


Ở bất cứ thị trường nào, giá bán tốt nhất sẽ luôn lớn hơn giá mua tốt nhất, dẫn tới sự chênh lệch trên.Chia sẻ

Không thể tìm thấy câu trả lời?

Truy cập fanpage Attlas và liên hệ với chúng tôi. Các chuyên viên của chúng tôi luôn sẵn lòng trợ giúp bạn.