Giao dịch Futures là gì? Cách chọn phiên bản và các thuật ngữ

Jun 14, 2024

Giao dịch Futures là gì?

Futures là một hình thức giao dịch phái sinh, cho phép nhà đầu tư đặt lệnh dựa trên dự đoán về biến động giá của một tài sản mà không nhất thiết phải sở hữu tài sản đó. Nếu biến động giá xảy ra đúng so với dự đoán, nhà đầu tư sẽ hưởng lợi nhuận từ khoản chênh lệch giữa giá dự đoán và giá thực tế (sau khi đặt lệnh) và ngược lại.

 

Hình thức này giúp nhà đầu tư có thể giao dịch 2 chiều (Mua/Long; Bán/Short), trong cả thị trường giá tăng và thị trường giá xuống.

 

Lợi ích của việc giao dịch Futures

  • Kiếm lợi nhuận cả trong thị trường giá tăng và thị trường giá giảm.
  • Đầu tư bắt đầu từ số vốn nhỏ (chỉ từ 20,000 VNDC).
  • Tối đa lợi nhuận với đòn bẩy linh hoạt tới x125

Hướng dẫn lựa chọn phiên bản Futures phù hợp với bạn

 

Hướng dẫn chuyển đổi các phiên bản

Attlas_Hu_o__ng_da__n_ve___phie_n_ba_n_Futures_Zero-08.jpg

Giới thiệu một số thuật ngữ trong futures

  • Đòn bẩy: có dạng hệ số nhân (x5, x10, x50, v.v), giúp nhà đầu tư gia tăng sức mua từ số vốn ban đầu. Ví dụ: bạn chuyển 5.000.000 VNDC vào ví Futures, với lựa chọn đòn bẩy x10, bạn có thể mua số lượng token có giá trị xấp xỉ 50.000.000 VNDC
  • Vốn ký quỹ: số vốn ban đầu (thực có) bỏ ra cho một vị thế (không tính đòn bẩy). Ví dụ: tiếp tục ví dụ trên, nếu bạn đặt 1 lệnh tổng giá trị 20% tổng tài sản khả dụng, vốn ký quỹ của lệnh đó bằng 20% * 5.000.000 = 1.000.000 VNDC
  • Giá trị lệnh đặt hay khối lượng: sức mua tối đa cho một vị thế khi đã dùng đòn bẩy. Công thức tính: Giá trị lệnh đặt = Vốn ký quỹ * Đòn bẩy = Vốn ký quỹ * 10. Ví dụ: vẫn với lệnh bên trên, giá trị đặt lệnh bằng 1.000.000 * 10 = 10.000.000
  • Cơ chế thanh lý: là cơ chế ngăn không cho nhà đầu tư bị âm tài sản. Ví dụ đối với cơ chế Cross, tài sản của khách hàng sẽ được bán nếu tỷ lệ an toàn dưới 25%, để đưua tỷ lệ an toàn về tối thiểu 30%
  • Lệnh Thị trường: Là loại lệnh mua/bán tài sản ngay lập tức theo giá tốt nhất của thị trường.
  • Lệnh Kích hoạt: Là lệnh chờ mua/chờ bán. Khi giá tham chiếu chạm mức giá kích hoạt người dùng đã cài đặt, hệ thống sẽ lập tức đặt một lệnh mua/bán với giá thị trường để khớp lệnh cho người dùng
Chia sẻ

Không thể tìm thấy câu trả lời?

Truy cập fanpage Attlas và liên hệ với chúng tôi. Các chuyên viên của chúng tôi luôn sẵn lòng trợ giúp bạn.