Hướng dẫn giao dịch Futures Zero

Feb 23, 2023

Hướng dẫn chuyển đổi sang phiên bản Futures Zero

 

Attlas_Hu_o__ng_da__n_ve___phie_n_ba_n_Futures_Zero-01__2_.jpg

 

Hướng dẫn đặt lệnh

Attlas_Hu_o__ng_da__n_ve___phie_n_ba_n_Futures_Zero-03.jpg

 

Attlas_Hu_o__ng_da__n_ve___phie_n_ba_n_Futures_Zero-04.jpg

 

Attlas_Hu_o__ng_da__n_ve___phie_n_ba_n_Futures_Zero-05.jpg

 

Attlas_Hu_o__ng_da__n_ve___phie_n_ba_n_Futures_Zero-06.jpg

 

Attlas_Hu_o__ng_da__n_ve___phie_n_ba_n_Futures_Zero-07.jpg

 

Bước 1: Chọn xu hướng và loại lệnh.

 

Bước 2: Nhập giá và khối lượng.

 

Bước 3: Nhập mức chốt lời và cắt lỗ.

 

Bước 4: Hoàn thành đặt lệnh.

 

Bước 5: Kiểm tra lại lệnh đã đặt.

 

Hướng dẫn thêm vốn ký quỹ để đẩy mức thanh lý xa hơn (đối với cơ chế Isolate)

 

Attlas_Hu_o__ng_da__n_ve___phie_n_ba_n_Futures_Zero-07__1_.jpg

 

Bước 1: Chọn biểu tượng dấu cộng cạnh vốn ký quỹ trong vị thế.

 

Bước 2: Nhập số vốn ký quỹ muốn thêm.

 

Bước 3: Kiểm tra lại giá thanh lý mới, sau đó ấn Xác nhận.

 

Hướng dẫn tăng khối lượng của vị thế (trung bình giá) (đối với cơ chế isolate Flex)

 

Bước 1: Bạn đặt thêm 1 lệnh với đòn bẩy giống như vị thế đang mở.

 

Bước 2: Hệ thống sẽ tự động thêm khối lượng và giá tương ứng.

 

Để chốt lời hoặc cắt lỗ theo giá thị trường, bạn chọn Đóng lệnh ngay và ấn Xác nhận

 

Chia sẻ

Không thể tìm thấy câu trả lời?

Truy cập fanpage Attlas và liên hệ với chúng tôi. Các chuyên viên của chúng tôi luôn sẵn lòng trợ giúp bạn.