Các cơ chế ký quỹ trong Futures

Jun 14, 2024

 

Phiên bản Futures Pro và Futures Zero có 03 cơ chế ký quỹ: Isolate & Isolate Flex và Cross.

Phiên bản FutureSwap mặc định 1 cơ chế ký quỹ Cross.

 

Cơ chế ký quỹ Isolate: giúp người dùng kiểm soát rủi ro bằng cách chỉ phân bổ một phần vốn nhất định cho mỗi vị thế. Khi một vị thế bị thanh lý trong chế độ này, khoản lỗ tối đa của người dùng được giới hạn ở lượng ký quỹ đã phân bổ cho vị thế đó. Nhà đầu tư có thể gia tăng vốn ký quỹ để nâng tỷ lệ an toàn lệnh.

 

Cơ chế ký quỹ Isolate Flex: Đây là cơ chế ký quỹ Isolate nhưng được cải tiến hơn. Người dùng có thể linh hoạt gia tăng vị thế/ trung bình giá để phù hợp với chiến lược giao dịch. Sau khi gia tăng vị thế/ trung bình giá, giá vào lệnh trung bình và khối lượng giao dịch của vị thế đó sẽ được cập nhật tương ứng.

 

Cơ chế kỹ quỹ Cross: toàn bộ số dư vốn ký quỹ sẽ được dùng để tính toán tỷ lệ an toàn của tài khoản. Chế độ này giúp người dùng linh hoạt quản lý rủi ro thông qua việc tăng hoặc giảm vốn ký quỹ để phù hợp với điền kiện thị trường.

 

Hướng dẫn chuyển sang chế độ

 

Bước 1: Ở màn Biểu đồ giá, bấm vào biểu tượng …

 

Bước 2: Nhấn chọn “Cài đặt Futures”

 

Bước 3: Nhấn chọn “Cài đặt chế độ ký quỹ”

 

Bước 4: Chọn chế độ phù hợp, sau đó nhấn “Xác nhận”

 

Attlas_Ra_ma__t_che____o___ky__quy__Cross_ta_i_phie_n_ba_n_futures_pro-03.jpg

 

Lưu ý:

  • Người dùng chỉ có thể gia tăng vị thế/ trung bình giá với cùng mức đòn bẩy của vị thế đang mở
  • Để chuyển sang chế độ khác, người dùng cần đóng tất cả các vị thế đang mở và các lệnh chờ.
Chia sẻ

Không thể tìm thấy câu trả lời?

Truy cập fanpage Attlas và liên hệ với chúng tôi. Các chuyên viên của chúng tôi luôn sẵn lòng trợ giúp bạn.